Wereldgebedsdag Nederland

Het landelijk comité van de Stichting 'Nederlands Comité Wereldgebedsdag' bestaat momenteel uit achttien mensen die afkomstig zijn uit verschillende denominaties en die verspreid over heel Nederland wonen. De leden van het landelijk comité hebben elk een eigen (soms meer dan één) taak, die zij ten dienste van het landelijk comité uitvoeren.
Het benodigde materiaal voor de vieringen dat door het hoofdkantoor in New York wordt verstrekt, wordt door leden van het landelijk comité vertaald en vorm gegeven en aan de comités beschikbaar gesteld. Ook de handleiding, de algemene folder en de liederen in de vierstemmige zetting worden door hen vervaardigd. Het versturen van het drukwerk en het zoeken naar geschikte projecten behoort eveneens tot de taken van de leden van het landelijk comité.
Ook verzorgt het landelijk comité de Nieuwsbrief, het organiseren van de jaarlijkse bestuurKaderOntmoetingsDagen, spreekbeurten, de website en alle algemene publicaties. De vertegenwoordigingen naar de verschillende conferenties worden eveneens door het landelijk comité geregeld.
Het landelijk comité vergadert regelmatig en tweemaal per jaar is er een speciale vergadering samen met de regionale contactpersonen.
Het bankrekeningnummer van de Stichting Nederlands Comité Wereldgebedsdag is: Triodosbank, ten name van Stichting Nederlands Comité Wereldgebedsdag, rekeningnummer 390224839. Het IBAN-nummer is: NL48TRIO 0390224839.