Wereldgebedsdag Nederland

Wereldgebedsdag, vrijdag 3 maart 2017, om 20.00 uur in de Vredeskerk, Van Vollenhovenkade 24 , Leiden
Eerlijk? Wat is eerlijk?
Deze vraag houdt ons bezig als we vinden dat ons onrecht werd gedaan. “Wat is eerlijk?” vragen ons jonge en oudere Filippijnse vrouwen die in een groep uit verschillende kerken een gebedsviering ontwierpen, voor ons en de hele wereld. Want in ruim 170 landen op de wereldbol buigen, op deze eerste vrijdag in maart, vrouwen en mannen zich biddend over dit onderwerp: Doet de landeigenaar uit Matteüs 20,1-16 zijn arbeiders recht, als hij besluit om allen hetzelfde loon te betalen, ondanks de uren die ze hebben gewerkt? Is het eerlijk dat in de Filippijnen een paar grote landeigenaren het meeste land bezitten en de landarbeiders van hen afhankelijk zijn? Is sociale ongelijkheid op zich al oneerlijk? In de Filippijnen zijn er weinig superrijke en heel veel arme mensen. Ook in ons land groeit de kloof tussen rijk en arm. De gelijkenis uit Matteüs 20 gaat over het koninkrijk van God. Zegt het ook iets over hoe we op aarde met geld en welstand omgaan? Kunnen we de wijnboer uit de gelijkenis gewoon nadoen, of spreekt de bijbel hier van een andere dimensie?
U bent van harte uitgenodigd over deze vragen na te denken tijdens de wereldgebedsdagviering. We maken daarbij gebruik van de liturgie uit de Filippijnen en vullen deze creatief aan met foto’s, muziek en gesprek.
                                                                           o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Één van de oudste oecumenische bewegingen wereldwijd is de Wereldgebedsdag. Ontstaan in het begin van de 19e eeuw in de Verenigde Staten. Vrouwen van verschillende kerken organiseerden over kerkmuren heen een gezamenlijke dag van gebed. Vanaf 1887 groeide het spoedig uit tot een wereldwijde beweging. Nu zijn er meer dan 180 landen die meedoen, mede onder invloed van de Wereldraad – en landelijke raden van kerken. Vanaf het begin namen vrouwen de initiatieven voor het organiseren van de bijeenkomsten. Na de Tweede Wereldoorlog deden steeds meer mannen mee.

Ieder jaar krijgt één der deelnemende landen de opdracht om een liturgie samen te stellen. In 1937 was Nederland aan de beurt, in 2013 Frankrijk, in 2014 Egypte, in 2015 de Bahama’s. Verleden jaar Cuba en voor 2017 is het de Filipijnen.

In Bennekom worden de vieringen voorbereid door een comité van vrouwen uit verschillende kerken. Iedereen is van harte welkom!                                                                                               o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Wereldgebedsdag 2017

DOOR JANNY2 FEBRUARI 2017

Wereldgebedsdag heeft een lange traditie . In 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door 183 landen wordt deelgenomen. Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd. Het is heel bijzonder dat wereldwijd op dezelfde dag en met dezelfde liturgie deze dag wordt gevierd. De hele dag zullen er overal in de wereld gebedssamenkomsten plaatshebben, waardoor er 24 uur lang wordt gebeden.
De viering van Wereldgebedsdag 2017 is voorbereid door vrouwen uit de Filippijnen. Het thema is: EERLIJK!?

De Filippijnen bestaat uit 7107 grote en kleine eilanden, waarvan ongeveer 1000 permanent of tijdelijk worden bewoond.

Op 8 november 2013 werd het land getroffen door de tyfoon Haiyan, waarbij meer dan 4000 doden vielen en miljoenen mensen dakloos raakten.

Vrouwen in de Filippijnen zijn veelal verantwoordelijk voor het welzijn van het gezin en zij moeten er elke dag weer voor zorgen dat er genoeg te eten is. Ondanks alles zijn het juist de vrouwen die het minste en het slechtste voedsel krijgen. Culturele factoren bepalen dat eerst de man en kinderen eten en dat wat er overblijft – de restjes – voor de vrouw is.

Om onze gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen, wordt geld voor diverse doelen in de Filippijnen ingezameld.                                                                                                                              o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Wereldgebedsdag

De jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag wordt altijd op de eerste vrijdag van maart gehouden, in 2017 dus op vrijdag 3 maart.  De viering op Vlieland begint om 16.30 uur in de kerk. Iedereen kan meedoen. Met ongeveer 20 mensen zit men in een kring rond een aantal kaarsen en een bloemschikking.  Een paar mensen uit de groep lezen om beurten teksten voor afgewisseld met het samen zingen van de liederen. De liturgie voor 2017 is gemaakt door het werelgebedsdagcomité uit de Filippijnen en heeft als thema Eerlijk!?
 
Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door 170 landen wordt deelgenomen. Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd. Om onze gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen, wordt geld voor diverse doelen ingezameld. Het collecte doel is voor het land dat de liturgie heeft gemaakt.

                                                                         o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

De viering in Nijverdal is op vrijdag 3 maart 2017 om 19.00 uur in “Het Centrum”, Constantijnstraat 7a. Medewerking wordt verleend door een Filippijns koor.

                                                                         o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

19.01.2017

Wereldgebedsdag 2017

Categorie:Aankondigingen

Zondag 5 maart vieren we in Open Hof de
liturgie van de Wereldgebedsdag voor vrouwen,
dit jaar gemaakt door vrouwen uit de
Filippijnen.
Zij nodigen ons uit om na te denken over het thema Eerlijk!? Zij vertellen over de Filippijnse maatschappij waar invloedrijke families het
prachtige vruchtbare land met heel veel grondstoffen gebruiken voor zichzelf en hun familieleden. De vrouwen die daar werken
hebben geen rechten, worden vaak uitgebuit en maken lange dagen op plantages, op de markt of  in het huishouden van rijke families. En dan nog is het vaak niet genoeg om hun kinderen te onderhouden.
De kerk is voor deze vrouwen een plaats waar ze kracht ontvangen omdat ze daar voelen dat iedereen gelijk is en de hoop delen van het koninkrijk van God waar het eerlijk toegaat. We bidden met en voor hen om een rechtvaardige wereld.
We doen dit voor de eerste keer op zondagmorgen, omdat we het te belangrijk vinden dat veel mensen meedoen.

Tijd 09.30 uur.
Voorganger: ds. A de Kuiper

                                                                          o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Wereldgebedsdag Filippijnen 3 maart 2017


De jaarlijkse oecumenische viering van Wereldgebedsdag wordt gehouden op vrijdag 3 maart.

Locatie: VPG Kerk Burg. Colijnstraat 24, Boskoop.

Aanvang: 19:30 uur

Voorganger: Ds. Martine Wassenaar

De viering is voorbereid door vrouwen uit de Filippijnen. Het thema voor de viering is: EERLIJK!?


Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door 183 landen wordt deelgenomen. Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd en in 2019 zal de Europese conferentie worden georganiseerd door Nederland. Wijvieren dan ons 90-jarig bestaan!


Om onze gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen, wordt geld ingezameld. De werkgroep Wereldgebedsdag Boskoop heeft gekozen voor ondersteuning van het Bethunehuis.


Vanuit de Filippijnse Raad
van Kerken is in 1986 het Bethunehuis in Hong Kong, een opvanghuis voor Filippijnse vrouwen en meisjes die werken in het buitenland, gestart. Het groeide uit tot een ontmoetingsplaats en is een plek waar cursussen worden gegeven om de vrouwen weerbaarder te maken en op de hoogte te brengen van hun rechten. Het Bethunehuis is volledig afhankelijk van giften. Dit opvanghuis helpt dappere vrouwen, die vaak alles hebben achtergelaten, weer zicht op een toekomst te krijgen.

Na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de gemeenschapzaal onder het genot van een kopje koffie of thee. Tevens is de Wereldwinkel aanwezig met producten uit de Filippijnen. U bent van harte welkom.

                                                                      o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Op 3 maart as vindt in de Armeens Apostolische Kerk, aan de Vriezenveenseweg te Almelo, de jaarlijkse viering van Wereldgebedsdag plaats. Aanvang is om 19.30 uur. Voorganger is da Monica Schwarz.

Een wereldgebeurtenis! Op de eerste vrijdag in maart, gaat het gebed de wereld rond. Honderdduizenden mensen - in 173 landen - voelen zich verenigd en bemoedigd. Door Wereldgebedsdag krijgt geloof een internationale, oecumenische dimensie. In ons land wordt sinds 1929 deelgenomen aan de jaarlijkse viering. Met de viering wordt uiting gegeven aan het onderlinge gevoel van verbondenheid: ook over grenzen heen.

Thema
Het thema van de viering is dit jaar: Eerlijk. De liturgie is gemaakt door vrouwen uit de Filippijnen.

Medewerking
Enkele koren verlenen muzikale medewerking w.o. het koor van de Armeens Apostolische Kerk. Na afloop is er gezamenlijk koffie/thee drinken.

Datum en tijdstip: vrijdag 3 maart 2017 om 19.30 uur.
Plaats: Armeens Apostolische Kerk, Vriezenveenseweg 174, Almelo.
Organisatie: Raad van Kerken Almelo.

Iedereen is van harte welkom!!

                                                                        o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Wereldgebedsdag Nederland maakt deel uit van de wereldwijde organisatie van christenen en heeft als motto: ‘Samen vieren, samen bidden, samen delen!’

De liturgie met het thema ‘Eerlijk!?’ is gemaakt op de Filippijnen.
Op vrijdagmiddag 3 maart wordt om 16.00 uur in De Pastorie, Kerklaan, Hoogland de viering gehouden.
Na afloop staat er een kopje koffie of thee voor u klaar.
De collecte is bestemd voor Stichting Velo Velo, medische zorg en onderwijs, Stichting Ronoylion, onderwijs en sociale integratie en Bethany Children’s Home, opvanghuis voor slachtoffers van geweld.
Triodos Bank NL48TRIO 0390224839 Stichting Nederlands Comité Wereldgebedsdag.
Van harte aanbevolen!
Meer informatie bij Ria Abbring tel. 033 480 84 03

                                                                         o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Het verenigt christenen over de gehele wereld. Door de Wereldgebedsdag bevestigen vrouwen en mannen, dat gebed en actie onafscheidelijk zijn en dat beide invloed hebben in de wereld.
Wereldgebedsdag wordt in Diepenheim, Hengevelde en Goor georganiseerd door verschillende mensen van diverse kerk- en geloofsgemeenschappen.

Dit jaar zal de gezamenlijk viering plaatsvinden in de Johanneskerk van Diepenheim  op rijdag 3 maart om 19.00 uur. 

Het thema is: Eerlijk!?                                                                           

U bent van harte uitgenodigd op deze wereldgebedsdagviering.

We maken daarbij gebruik van de liturgie en beelden uit de Filippijnen.  

                                                                         o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Wereldgebedsdag valt traditiegetrouw op de eerste vrijdag in maart. Dit jaar is dat dus op vrijdag 3 maart.

In Burgum zijn we dit jaar voor de oeucumenische viering te gast in de Kruiskerk,Nieuwstad 5. De orde van dienst is deze keer aangedragen door het vrouwencomité van de Filippijnen en zij hebben als thema gekozen:

Eerlijk?!

Centraal staat de schriftlezing uit Mattheus 20: 1-16, de door Jezus vertelde gelijkenis van de werkers in de wijngaard. Er worden mooie liederen gezongen.
Voor en tijdens de viering wordt er een beamerpresentatie gegeven over de Filippijnen. Er wordt gecollecteerd voor een aantal projecten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, landbouw en kleine economie. Ook is er een project dat opvang en steun biedt aan meisjes die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld.


Na afloop van de viering is er nog even gelegenheid voor ontmoeting. Zoals u de laatste jaren van ons (voorbereidingsgroep) gewend bent, zorgen wij voor een kopje thee met een passende lekkernij erbij. Deze keer laten we dat vol vertrouwen over aan de 2 Filippijnse vrouwen die we in ons midden hebben!

                                                                       o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Een ketting van gebed door de hele wereld.

Op vrijdag 3 maart om 19.00 uur in de Ontmoetingskerk

Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag in maart het gebed de wereld rond.
Wat deze vrijdag tot een speciale dag maakt is dat gedurende 24 uur ergens in de wereld gebedsdiensten plaatsvinden, waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden, en dezelfde Schriftgedeelten uit de Bijbel worden gelezen.
Het is dus een ketting van gebed door de hele wereld. Samen bidden, samen vieren en samen delen!

Dit jaar is de oecumenische viering van de Wereldgebedsdag voorbereid door vrouwen uit de Filipijnen. Het thema is ‘Eerlijk!?’
De illustratie op het liturgieboekje geeft de draagkracht van vrouwen weer, maar ook de taken waar zij iedere dag opnieuw weer voor komen te staan.

De gebedsdienst in de Ontmoetingskerk is voorbereid door een aantal vrouwen van de R.K. geloofsgemeenschap en van de Protestantse gemeente te IJsselstein. Iedereen is van harte welkom.
Na de dienst is er gelegenheid tot (na)gesprek onder het genot van koffie of thee. Voor meer informatie: Christa van Egdom, tel. (030) 687 79 48

                                                                      o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Samen bidden, samen vieren en samen delen!
De viering van 2017 is gemaakt door de vrouwen van het Wereldgebeds-dagcomité op de Filippijnen en ook de Bijbellezingen zijn door hen gekozen. Ieder jaar staat een ander land centraal. Tijdens de vieringen wordt een collecte gehouden om diverse projecten op de Filippijnen te ondersteunen. Het thema van de viering is: Eerlijk!?

In Alphen aan den Rijn hopen we drie vieringen te hebben:
in de Adventskerk (10.30 uur)
in de Bron (15.00 uur) en
in Zuidervaart, Zuiderkeerkring 2 (15.30 uur).

Graag tot ziens op vrijdag 3 maart in een van deze vieringen!

Namens het Wereldgebedsdagcomité Alphen a/d Rijn: Trix Bouman, tel. 475348

                                                                    o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Wat is eerlijk? Die vraag houdt ons bezig als we vinden dat ons onrecht wordt gedaan. Het is ook de vraag van de Filipijnse vrouwen die de internationale gebedsviering hebben voorbereid. Op vrijdag 3 maart sluiten we aan bij deze wereldwijde dag van gebed.
De werkgroep Wereldgebedsdag heeft dit jaar enkele vrouwen uit de Filipijnen uitgenodigd. Zij zullen een eenvoudige maaltijd koken en tijdens de maaltijd vertellen over de Filipijnen. Veel Filipijnse vrouwen vertrekken naar het buitenland om geld te verdienen. Tijdens de viering is er een collecte voor het Bethunehuis in Hong Kong. Dit opvanghuis biedt Filipijnse vrouwen en meisjes die in het buitenland werken een plek om elkaar te ontmoeten en geeft cursussen om hen meer weerbaar te maken.
Van harte welkom op vrijdag 3 maart!
17.30 uur: Filipijnse sobere maaltijd in het parochiecentrum, Hoofdstraat 58 in Rijen.
19.00 uur: Filipijnse gebedsviering mmv koor Contrast in de Maria Magdalenakerk, Hoofdstraat 60 in Rijen.
Opgave voor de maaltijd vóór 28 februari via 0161-222833 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Kosten: vrijwillige bijdrage voor de maaltijd.
Werkgroep Wereldgebedsdag

                                                                 o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Wereldgebedsdag 2017

Wereldgebedsdag Nederland maakt deel uit van de wereldwijde organisatie van christenen en heeft als motto: samen vieren, samen bidden, samen delen.

Wij nodigen mannen en vrouwen uit voor deze oecumenische viering.

Dit jaar voorbereid door vrouwen uit Filippijnen.  

Thema:  EERLIJK?              

Datum:            vrijdag 3 maart 2017

Plaats:             De Rank,

Aanvang:        19.00 uur

m.m.v. :           Huisorkest Vos

Na afloop is er koffie en thee.

Doet u ook mee?

U bent van harte welkom.

                                                                   o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

 

Vrijdag 3 maart: Viering in De Schermerij

Op vrijdag 3 maart vieren de Leersumse kerken Wereld Gebedsdag. Dit gebeurt tijdens de weeksluiting in woonzorgcentrum de Schermerij, Torenzichtlaan 2 in Leersum. De viering begint om 19.00 uur en vindt plaats in de benedenzaal.

Dit jaar is de viering voorbereid door vrouwen uit de Filippijnen. Het thema van Wereldgebedsdag is: Eerlijk!?

Onze werkgroep Diaconie werkt al jaren mee aan deze speciale viering die door vertegenwoordigers van de Leersumse kerken wordt verzorgd. We nodigen u van harte uit daarbij aanwezig te zijn!

                                                     o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Wereldgebedsdag 2017 te Uithoorn

Ook dit jaar vieren wij in Uithoorn de ‘Wereldgebedsdag’, en wel op vrijdag 3 maart om 19.00 uur in het restaurant van Het Hoge Heem aan de Wiegerbruinlaan.
Op die dag worden over de gehele wereld weer zoveel mogelijk dezelfde gebeden en liederen gezongen. De liturgie is samengesteld door geloofs-genoten uit de Filippijnen en het thema luidt: ‘Eerlijk!?’ (Tja, wat bedoelen we met: ‘eerlijk’?).
De Raad van Kerken in Uithoorn en De Kwakel nodigt u van harte uit om hieraan mee te doen. Tijdens de bijeenkomst wordt gecollecteerd voor enkele maatschappelijke projecten op de Filippijnen.
Na de bijeenkomst is er weer gelegenheid om nog wat na te praten en koffie te drinken.
Graag tot ziens op vrijdag 3 maart.
Met vriendelijke groet, Tineke Beuse, Ella Bosman en Hans van den Bosch.

                                                                o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Beilen - De jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag is vrijdag 3 maart in de ontmoetingsruimte van de Wester Es in Beilen.

De dienst begint om 19.00 uur. 

Deze speciale dienst is samengesteld door vrouwen uit de Filippijnen. Het thema voor de volwassenviering is: Eerlijk? Als thema voor de jeugdviering is gekozen: Eerlijk is eerlijk

                                                              o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

WERELDGEBEDSDAG, 3 maart 2017, 14.00 uur

Uitnodiging om op vrijdagmiddag 3 maart 2017 naar De Drieklank in de Kerkstraat in Aalden te komen. Om 14.00 uur wordt daar de Wereldgebedsdag gehouden.

Wereldgebedsdag, een fenomeen dat al bestaat sinds 1919. Sinds 1929 is Nederland ook lid van deze  wereldomvattende organisatie, één van de 173 landen!

In Aalden/Zweeloo wordt al sinds jaar en dag ook de Wereldgebedsdag, altijd op de eerste vrijdag van maart, gevierd. Het is zo’n goed gevoel de liturgie te vieren, te zingen en te bidden, wetend dat in de uren daarvóór én in de uren daarná op diezelfde dag mensen wereldwijd hetzelfde doen.

Dit jaar is de liturgie gemaakt door vrouwen uit de Filippijnen.
Vroeger heette het gebeuren “Vrouwenwereldgebedsdag”. Dat eerste woord is er nu af, want het is een uur voor iedereen! Feit is wel dat de liturgie altijd door vrouwen uit een bepaald land gemaakt wordt. Vorig jaar bijvoorbeeld uit Cuba. In 2013 uit Frankrijk. Dit jaar dus uit de Filipijnen.

Het thema dit jaar is “Eerlijk!?”  Een begrip dat in de Filippijnen nog al eens met voeten wordt getreden, met name door de machtigen. Maar…..waar gebeurt dat niet? In het groot, mogelijk ver van ons bed; maar ook in het klein, in onze eigen (belevings)wereld…..

Wij, vrouwen uit Aalden en Zweeloo, nodigen állen uit aan het wereldwijde bidden op deze vrijdag 3 maart 2017 mee te doen. Wees welkom!

                                                                           o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Een beetje laat, maar onze viering kan er vast nog bij op het overzicht!
Ter Aar-Zevenhoven
3 maart 2017.
Gereformeerde kerk Ter Aar, Oostkanaalkade 2, 2461 GA.
Aanvang: 19.30 uur.
M.m.v. een gelegenheidskoor o.l.v. Dick Verzaal
Gasten: Stella en Maris, allebei afkomstig van de Filipijnen.
Er zijn producten uit de Wereldwinkel te koop.
Een beetje laat, maar onze viering kan er vast nog bij op het overzicht!
Ter Aar-Zevenhoven
3 maart 2017.
Gereformeerde kerk Ter Aar, Oostkanaalkade 2, 2461 GA.
Aanvang: 19.30 uur.
M.m.v. een gelegenheidskoor o.l.v. Dick Verzaal
Gasten: Stella en Maris, allebei afkomstig van de Filipijnen.
Er zijn producten uit de Wereldwinkel te koop.
                                                                       o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
 

Gebed de wereld rond. Wereldgebedsdag 3 maart 2017

Ieder jaar weer is de eerste vrijdag van maart Wereldgebedsdag. Deze wordt in 183 landen ter wereld gehouden, zodat het gebed in 24 uur de wereld rondgaat. Nederland doet hieraan mee sinds 1929. Dit jaar is de gebedsviering voorbereid door het Wereldgebedsdagcomité van de Filippijnen. Het thema is EERLIJK!?

In Albrandswaard worden twee bijeenkomsten gehouden. U wordt van harte uitgenodigd om een van de bijeenkomsten bij te wonen en zo deel te nemen aan dit wereldwijde gebed. Iedereen is hartelijk welkom.

Om te onderstrepen dat gebed en daad bij elkaar horen, zal er een collecte gehouden worden voor projecten op de Filippijnen.

In Rhoon is er om 15.00 uur een viering in De Klepperwei, Zwaluwenlaan1. Voorganger is pastoraal werker mevr. Anja Bruijkers-Koel. Het gelegenheidskoor is weer aanwezig om de samenzang te ondersteunen o.l.v. mevr. Joke Meijboom-Speelman uit Pernis. Zij zal ook dwarsfluit spelen. Voor vervoer kunt u bellen naar Ria Heezen-Gootjes, tel. 010-5015718 of naar Sally van de Graaf-Leentfaar, tel. 010-4298184.

In Poortugaal is er om 15.00 uur een viering in de Hooge-Werf, ’t Wiel 2. Voorganger is pastoraal werker mevr. Marianne Pompert, muzikale medewerking verleent mevr. Riet Keppel op harp en piano.

Voor vervoer kunt u bellen naar 010-5017303.

Algemene informatie over de Wereldgebedsdag vindt u op www.wereldgebedsdag.nl

                                                                      o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o