Wereldgebedsdag Nederland

Het Nederlands Comité heeft per 1 januari 2011 een ANBI-status verkregen
De ANBI-status heeft fiscale voordelen: giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. Dit betekent dat u bij uw belastingaangifte uw donatie aan de Wereldgebedsdag als aftrekpost kunt gebruiken.

De criteria voor het verkrijgen van de ANBI-status hebben onder meer betrekking op bestuur en beleid, administratie, functiescheiding en werkzaamheid in het algemeen belang. Hierbij dient de instelling zowel statutair als feitelijk het algemeen belang te dienen. In de jurisprudentie is beslist dat hieraan wordt voldaan indien de doelstelling en de activiteiten van de instelling voor 90% of meer het algemeen belang dienen.  

Het nummer bij de Kamer van Koophandel waaronder de Stichting Nederlands Comité Wereldgebedsdag staat geregistreerd is: 41178492 en het RSIN (het registratienummer bij de Belastingdienst) is: 806314588.